Reklamační řád

REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Fyzická osoba nepodnikající: Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Fyzická osoba podnikající (OSVČ)/ Právnická osoba: Na veškeré zboží se vztahuje záruční lhůta 12 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím, nesprávnou manipulací a skladováním.

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, písemně nebo e-mailem
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace a vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy data převzetí reklamovaného zboží naší firmou. Budeme Vás neprodleně informovat o stavu reklamace.

Místo plnění reklamace:
Sigra.CZ s.r.o.
Václava Balého 25/1
153 00 Praha 5 – Radotín
Tel.: +420 774 330 931