Odstranění a stržení podlah

Odstranění podlah, odstranění podlah Praha, odstranění parket Praha, stržení parket, stržení podlah, odstranění podlahových krytin, odstranění starých podlah a komplexní příprava podlahových povrchů na podkládku nových podlah a podlahových krytin nabízí dle certifikačních norem institutu AHCP™ a profesionální systému ISIS System™ v rámci České Republiky, Slovenské republiky naše firma Facility Cleaning Servis®.

 

 

ISIS System™ je posláním naší firmy, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická norma naší firmy přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

 

AHCP certifikace™ (association health cleaning professional) zavazuje naši firmu k ekologické šetrnosti z hlediska údržby – čištění – mytí venkovních a vnitřních povrchů a objektů. Cílem certifikace je zachováním etických a jakostních prováděcích údržbových standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

 

Facility Cleaning Servis® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi v rámci ČR, Německu a Rakousku. Hlavním zdrojem odborných znalostí vedoucích pracovníků firmy je studium středoškolských řemeslných oborů a dlouholeté studium materiálů a zbožíznalství v oboru a průmyslu.

Odstranění podlah, stržení parket, stržení podlah je prováděno patentním certifikovaným systémem ISIS Professional™ a metodami profesionálního systému ROLL-STRIPPER RO-2 a RO-1 na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a ISIS Professional™.

 

Odstranění parket a podlah a vstupní informace

Odstranění parket a podlah může zlepšit vzhled každé podlahy a připravit ji na pokládku nové podlahy. Naše firma se snaží co nejlépe orientovat ve stanovení vhodných technologických postupů s jejich následným uvedením do smluvní realizace, kde mnohé tradiční postupy jsou kombinovány s postupy moderními za použití moderních materiálů a přirozeně i nových druhů energie a techniky. V případě obnovy památkově chráněných staveb a budov je za naši stranu firmy uplatňováno propojení moderních postupů a technologií včetně dlouhodobého posouzení z hlediska jejich životnosti.

Odstranění parket a podlah z podlah vyžaduje vhodné a odpovídající technologické zázemí prováděcí firmy a dlouhodobé zkušenosti a poznatky z oblasti vývoje a změn stavebního a podlahářského trhu. Díky rychlým změnám z hlediska technologického vývoje to je vskutku náročná disciplína, jelikož se materiálová a technologická nabídka obměňuje a však toto je naše práce. Nutno uvést, že příčinou mnohých chybných použití moderních technologií je i nízká technologické prováděcí disciplína při realizaci, nedostatečné odborné znalosti projektantů a dokonce někdy i záměrné preferování určitých technologií.

Odstranění parket a podlah z podlah a inspekce podlah zkoumá a hodnotí také tvrdost povrchového materiálu podlahy dle Mohsovi stupnice tvrdosti, která vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého. Byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro určení tvrdosti látek.

Profesionální odstranění parket a podlah z podlah vyžaduje pro renomované podlahářské práce kvalitní a profesionální vybavení. V mnoha případech se setkáváme s tzv. nízkonákladovými nabídkami za super a nejnižší cenu což, je z našeho hlediska neetické chování tzv. levných firem , kteří se nebojí lhát a klamat spotřebitele a dělat nekvalitní práci. Naše firma nabízí nejpokročilejší technologické zázemí a dosažení nejefektivnějšího výsledku celkové realizace.

 

Odstranění parket a podlah a objednávka

Objednávka odstranění parket a podlah z podlah předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné odstranění parket a podlah z podlah objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky odstranění parket a podlah z podlah a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím emailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 • Adresa a lokalita místa
 • Plocha v m² a rozsah znečištění
 • Materiál a typ podlah
 • Doplňkové služby
 • Čas a preferovaný termín realizace

Odstranění parket a podlah a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se povrch nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení odstranění parket a podlah z podlah vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adres a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m²
 4. Cena Kč/m²
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka odstranění parket a podlah z podlah vždy zahrnuje základní technologické úkony s použitím vlastní profesionální strojové techniky. Cena může být upravena, jelikož se může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota, skryté vady, různé tvrdosti materiálu aj. Speciální vícepráce a nadstandardní technologické úkony jsou účtovány separátně za příplatek po vzájemné dohodě. Toto je vždy ze strany našich pracovníků a vedení naší firmy konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

 

Strojové odstranění parket a podlah

Odstranění parket, odstranění podlah, stržení parket, stržení podlah je prováděno patentním certifikovaným systémem ISIS Professional™ a metodami profesionálního systému ROLL-STRIPPER RO-2 a RO-1 na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a ISIS Professional™.

ROLL-STRIPPER™ je vyvinut k profesionálnímu odstranění všech extrémně přilepených podlahových krytin. Je ovládán multifunkčním joystickem s plynulou regulací rychlosti vpřed a vzad. Rychlý zpětný chod šetří čas, je tělu přizpůsobivý a je efektivní při práci u stěny a na okrajích. Systém disponuje dvěma soběstačnými samostatnými motory s rezervním výkonem i při nejtvrdším použití.

Odstranění parket, odstranění podlah, stržení parket, stržení podlah je prováděno patentním certifikovaným systémem ROLL STRIPPER™ s pohonem přes gumové řetězy zpevněné vůči oděru. Díky speciálnímu tvaru mnohoúhelníku kol je zajištěn výjimečně silný pohon.

V rámci odstranění parket, odstranění podlah, stržení parket, stržení podlah, které je prováděno patentním certifikovaným systémem ROLL STRIPPER™ je podlahovina posuvným pohybem nože odstraněna z podkladu. Jedinečná konstrukce při tom umožnuje to, že stroj sám odstraní extrémně přilepené podlahové krytiny.

Trakčně silný podvozek pásového vozidla se dvěma separátně poháněnými pásy. Se dvěma 230 V hnacími motory se šnekovou převodovkou, každý motor o síle 1,1 kW, dosáhne točivého momentu 428 NM a joystickem s plynulým nastavením dosáhne rychlost až 23 metru za minutu. 1,1 kW silný motor pro pohyb stroje. Nářadí pracuje s rychlostí 1 000x úderu za minutu. To je pro ROLL-STRIPPER zajištěný optimální počet nárazu dláta pro efektivní práci při co nejmenším opotřebení nástroje. Při tom ROLLSTRIPPER je při práci s jen 75 dB velice málo hlučný.

Zdvihací držák nářadí se plynule přizpůsobuje podlahové krytině do 9 mm. Přídavná náprava vyrovnává nerovnosti podkladu. Motor zdvihu k přitlačování nářadí k podlaze má nominální sílu 3000 N a zároveň má plynulé nastavení pracovního úhlu k odstranění zbytku podlahových krytin.

 

Během odstranění parket, odstranění podlah, stržení parket, stržení podlah, které je prováděno patentním certifikovaným systémem ROLL STRIPPER™ je dosaženo šetrného a maximálně efektivního výsledku díky jedinečnému obsluhování stroje externím kabelem spojeným s ovládacím pultem. Intuitivní ruční ovládání joystickem umožnuje jízdu a pohyb všemi směry! S tlačítkem nouzového vypnutí i tlačítkem pro uchycení nářadí a s nastavením pracovního úhlu je ROLL-STRIPPER™ komfortně ovládán z řídicího panelu.

Strojové odstranění parket a podlah systémem ROLL STRIPPER™ :

 • Ekologické odstranění bez chemických přípravků
 • Očištěný povrch zůstává bez jakéhokoliv povrchového poškození
 • Vysoká úroveň hygieny provedení práce a bezpečnosti provedení práce
 • Maximální časová efektivita provedených realizačních úkonů
 • Provedení perfektní přípravy pro pokládku nových podlahových povrchů
 • Úspora času, peněz, práce pracovníků, materiálu a dosažení kvalitní práce

ROLL STRIPPER™ je zárukou profesionálně odvedené práce a dosažení maximálního nejvyššího možného výsledku odstranění parket a podlah z Vašich podlah a provedení nejvhodnější přípravy podlahových povrchů.

Technologické odstranění zbytkového lepidla podlah

Hlavním principem intenzivního chemického a nanotechnologického odstranění zbytkového lepidla podlah z podlah a na kterém se zakládá námi aplikovaná patentovaná metoda Finalit® je důkladné odstranění všech vodou nerozpustných a hluboko usazených nečistot, skvrn a fleků v různých materiálech prostřednictvím aktivních částic v rozpětí velikostí 1 nanometr (10-9) až 100 nanometrů s následnou aplikací transparentní proti přilnavé povrchové úpravy pomocí snížení povrchového napětí. Tato metoda umožňuje doposud nejprogresivnější, nejrychlejší a nejefektivnější způsob povrchového dočištění podlah do hloubky povrchů, okamžité odstranění nečistot, mastnoty, rzi.

Jedním z důležitých kroků je určení a zjištění hodnoty PH podlah a materiálu, abychom mohli zvolit vhodný technologický koncept z hlediska použití vhodné čistící chemické složky a speciálních čističů systému Finalit Professional™. Certifikace IICRC nás vede k poznání a dodržení základních principů profesionální metodiky dočištění podlah a to vyhodnocením PH faktorů a zvolením vhodného chemicko-technologického postupu užití a fázování jednotlivých čistících složek v rámci více fázového dočištění podlah.

 

Odstranění zbytkového lepidla podlah a dočištění podlah a hodnota PH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot); přitom neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselost; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada. Naše firma používá profi PH metry – digitální přístroje užívané pro odběry vzorků, které díky speciální laserové čočce zaměří PH povrchu před čištění betonových a po čistění.

Odstranění zbytkového lepidla podlah metodou Finalit® je ekologicky šetrné a životnímu prostředí nezávadné. Intenzivní čistící roztoky a činidla včetně penetračních roztoků ve spojením s molekulou vody se okamžitě z neutralizují a vznikne následně čirá tekutina s hodnotou PH 5 bez škodlivých a zatěžujících dopadů na životní prostředí.

 

Parní a horkovodní odstranění zbytkového lepidla podlah

Odstranění zbytkového lepidla podlah suchou až mokrou párou s ergonomickým ovládáním na pistoli a plynulou regulací mokré / suché páry s možností hadice dlouhé 30 – 90 metrů bez kolísavosti výkonu páry – to je nekompromisním řešení pro čištění a odstranění zbytků lepidel ve slévárnách, průmyslu, restauračních zařízení, gastro provozech,, čištění zajišťuje naše firma prostřednictvím profesionálních strojů a systémů IDROMATIC a MOSMATIC. Tyto stroje a systémy dokonale zajistí vysoce kvalitní a efektivní výsledek práce našich pracovníků.

Parní odstranění zbytků lepidla z podlah horkou párou je prováděno v mnoha případech a realizací v rámci naší firmy profesionálním systémem plošného parního čištění MOSMATIC Steam Professional™. Tento systém je výsledkem několika letého výzkumu inovace výrobců parní strojů a parních vyvíječů s renomované švýcarské firmy MOSMATIC AG.

Čištění párou disponuje nepřekonatelnou výhodou a předností je fakt, že z malé ač výkonné parní trysky tento systém MOSMATIC Steam Professional™ dokáže vytvořit čistící plochu kolem 40cm v průměru při konstantním tlaku a výkonu páry na čištěný povrch. Tím se posouvá technika parního čištění betonových nad hranice stávajících dostupných možností a umožňuje mnohonásobně zvýšit efektivitu parního čištění betonových ploch, zdí, stropů, stěn, obkladů, podlah, dlažeb, kuchyňských a potravinářských provozů, fasád, střech a venkovních či vnitřních interiérových povrchů, kde není vhodné pracovat přímo s vodou.

 

Čištění párou a jeho hlavní přednosti:

 • Ekologické čištění bez chemických přípravků či s minimálním množstvím
 • Ošetřený povrch zůstává dočasně antistatický
 • Vysoká úroveň hygieny – likviduje viry, bakterie, houby a další bacily
 • Očištěný povrch zůstává bez zbytků nečistot, čímž se prodlužuje doba opětovného čištění betonových
 • Téměř destilovaná pára, která neobsahuje soli
 • Mnohostranné využití v domácnosti i průmyslu
 • Horká pára pod silným tlakem proniká hluboko pod povrch podlahových materiálů
 • Zneškodníte i nejhorší nečistoty, jakou jsou mastnoty, vosky a oleje.
 • Odstraňuje nežádoucí pachové stopy
 • Čištění velkého množství materiálů a povrchů
 • Vhodné pro alergiky – anti alergenní čištění betonových
 • Při čištění párou dochází k likvidaci choroboplodných zárodků
 • Likviduje především viry, alergeny, bakterie, roztoče, plísně a houby

 

V případě Vašeho zájmu se s námi prosím spojte na obchod@sigra.cz, případně navštivte sekci Ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenovou hladinu.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Vedení firmy
SIGRA.CZ a FACILITY CLEANING SERVIS®