Náhradní plnění

Spolupráce v rámci náhradního plnění

Spolupracujeme se subjekty zaměstnávající osoby zdravotně postižené a můžeme Vám tak dodávat naše služby/zboží  jako „započitatelné náhradní plnění“ podle zákona o zaměstnanosti.

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců, má podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat rovněž osoby se zdravotním postižením, a to ve výši 4% z celkového počtu svých zaměstnanců (jde o průměrný roční přepočtený počet).

Tuto povinnost mohou zaměstnavatelé plnit třemi následujícími způsoby:

  1. Přímým zaměstnáváním osob zdravotně postižených v pracovním poměru
  2. Prostřednictvím tzv. náhradního plnění – odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb chráněných pracovních dílen, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům, nebo odebíráním výrobků či služeb od osob samostatně výdělečně činných, které jsou samy zdravotně postižené a nezaměstnávají žádné zaměstnance
  3. Finančním odvodem státu (znamená to 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každou OZP, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat).

nebo vzájemnou kombinací uvedených způsobů.

Náhradní plnění je snadné řešení pro náhradní zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zároveň je vyjádřením společenské solidarity v zaměstnaneckých vztazích na trhu práce směrem k ohrožené skupině osob se zdravotním postižením.

Náhradní plnění je řešením pro firmy s více než 25 zaměstnanci, které nemohou splnit zákonnou povinnost přímo zaměstnat osoby se zdravotním postižením a současně hledají alternativu k placení povinného odvodu do státního rozpočtu. Nákupem náhradního plnění, tedy produktů či služeb od dodavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením, vyřešíte svůj problém a současně podpoříte existující pracovní místa zdravotně postižených osob.